Konkurs „Świąteczna klasa”

W grudniu 2014 roku, odbył się szkolny konkurs przeznaczony dla uczniów z klas I – III SP, IV – VI SP i I –III GM. Organizatorami konkursu były panie: Hanna Lamczyk, Bogumiła Byszewska oraz Aleksandra Abramczuk.
Celem konkursu było:
- rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych;
- przybliżenie tradycji świąt Bożego Narodzenia;
- pobudzenie aktywności twórczej;

Uczestnicy konkursu (cała klasa lub jej przedstawiciele) mieli za zadanie wykonanie świątecznej dekoracji sali lekcyjnej.
Ocenie podlegało: zaangażowanie, pomysłowość, zgodność z tematyką konkursu.
Komisja konkursowa oceniła dekorację sal 17 grudnia 2014r.
Dekorację sal lekcyjnych oceniano w trzech kategoriach:

klas I-III SP: sala nr 12 – klasa II SP

DSCN2591 DSCN2589

klas IV-VI SP: sala nr 17 – klasa IV SP

DSCN2605

klas I-III GM: sala nr 6 – klasa III GM

DSCN2595 DSCN2593 DSCN2594Pozostałe klasy:

nr 10 – klasa I SP

DSCN2592nr 11 – klasa III SP

DSCN2590nr 5 – klasa VI SP

DSCN2597 DSCN2596nr 16 – klasa II GM

DSCN2603 DSCN2604 DSCN2601 DSCN2602nr 18 – klasa I GM

DSCN2600 DSCN2599nr 19 – klasa V SP

DSCN2598

Klasa I SP – plan lekcji – II półrocze 2014/15

Plan lekcji Zespołu Szkół w Pawłowie – rok szkolny 2014/15

Klasa I SP – wszystkie lekcje w sali nr 10

lekcje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. 7:30 – 8:15

1

1 – w. f.

1

1

1

2. 8:20 – 9:05

2

2

2

2 – w. f.

2 – w. f.

3. 9:10 – 9:55

3

religia

3

3

3

4. 10:05 – 10:50

zaj. komput.

4

religia

4

4

5. 11:05 – 11:50

KN / gimn. kor.

j. angielski

gimn. kor.

j. angielski

KN

6. 12:05 – 12:50

logopedia

logopedia

7. 12:55 – 13:40

8. 13:45 – 14:30

Klasa II SP – plan lekcji – II półrocze 2014/15

Plan lekcji Zespołu Szkół w Pawłowie – rok szkolny 2014/15

Klasa II SP – wszystkie lekcje w sali nr 12

lekcje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. 7:30 – 8:15

1

1

1 – w. f.

1

1 – w. f.

2. 8:20 – 9:05

zaj. komput.

2 – w. f.

2

2

2

3. 9:10 – 9:55

2

3

3

3

3

4. 10:05 – 10:50

3

4

j. angielski

4

religia

5. 11:05 – 11:50

4

religia

log. / KN

KN / gimn. kor.

KN

6. 12:05 – 12:50

j. angielski

7. 12:55 – 13:40

8. 13:45 – 14:30

 

Klasa III SP – plan lekcji – II półrocze 2014/15

Plan lekcji Zespołu Szkół w Pawłowie – rok szkolny 2014/15

Klasa III SP – wszystkie lekcje w sali nr 11

lekcje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. 7:30 – 8:15

1 – w. f.

1

1 – w. f.

religia

1 – w. f.

2. 8:20 – 9:05

2

2 – w. f.

2

2

2

3. 9:10 – 9:55

j. angielski

3

3

3

3

4. 10:05 – 10:50

3

j. angielski

4

zaj. komput.

4

5. 11:05 – 11:50

4

log. / KN

5

KN

religia

6. 12:05 – 12:50

gimn. kor.

rewalidacja

kółko religijne

7. 12:55 – 13:40

rewalidacja

8. 13:45 – 14:30

 

Klasa IV SP – plan lekcji – II półrocze 2014/15

Plan lekcji Zespołu Szkół w Pawłowie – rok szkolny 2014/15

Klasa IV SP

lekcje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1. 7:30 – 8:15

z. kom-I /
z. czyt-II /
z. rew.

przyroda 19

przyroda 19

przyroda 19

matematyka 16

2. 8:20 – 9:05

j. polski 18

historia 5

matematyka 16

j. polski 18

plastyka 6

3. 9:10 – 9:55

w. f.

matematyka 16

j. polski 18

w. f.

j. niemiecki 5

4. 10:05 – 10:50

matematyka 16

j. polski 18

w. f.

j. niemiecki 17

j. polski 18

5. 11:05 – 11:50

technika 17

j. niemiecki 17

religia 16

GW 17

muzyka 5

6. 12:05 – 12:50

k. matem. 16

w. f.

k . j. pol. 18

chór 5 / z. rew.

7. 12:55 – 13:40

religia 5

k. inf.

z. komp.-II

chór 5

8. 13:45 – 14:30