Dzień Krótkich Spodenek

spodenki

Piękna pogoda nas nie opuszcza, więc cieszmy się i korzystajmy z niej jak najdłużej!
Dla uczczenia pięknego lata ogłaszamy w piątek

19 września 2014

Dniem Krótkich Spodenek w naszej szkole!

W tym dniu wszyscy pamiętamy o założeniu krótkich spodenek!

UWAGA! Zebranie z rodzicami

zebranie
Pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się 18 września 2014 r.

16:30  oddziały „0″

17:OO  zebranie na sali gimnastyczne dla wszystkich rodziców a następnie spotkania z wychowawcami klas w klasach lekcyjnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły!

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

logo_pl

26 września 2014 roku w naszej szkole odbędzie się jednodniowe Święto Tabliczki Mnożenia. Będzie to 4 edycja tej światowej akcji. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Zapraszamy Rodziców i wszystkich do naszej szkoły 26 września! Każdy będzie miał możliwość wylosowania kartki z 5 pytaniami i dzięki udzieleniu poprawnych odpowiedzi ( w czasie 3 minut) uzyskać tytuł oraz legitymację „MT EXPERT”. Proszę się nie martwić, niezdany egzamin można poprawić po upływie godziny.

Koordynator szkolny- Aleksandra Cieplińska

certyf

KONKURS SZKOLNY – ZGRANA i WZOROWA KLASA

Każda klasa w naszej szkole walczyć będzie ponownie w całym obecnym roku szkolnym o tytuł ZGRANEJ I WZOROWEJ KLASY oraz nagrodę główną.

REGULAMIN KONKURSU „ZGRANA i WZOROWA KLASA”
1. Konkurs trwa od października 2014 roku do 31 maja 2015 roku.
2. Udział w konkursie biorą klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum
3. Celem konkursu jest
- integracja zespołów klasowych,
- motywowanie do nauki,
- podniesienie skuteczności pracy wychowawczej,
- rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w grupie
- wdrażanie zasad zdrowej rywalizacji.
- podnoszenie kultury osobistej i promowanie dobrych zachowań
4. Organizatorem konkursu jest opiekun Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Cieplińska oraz pedagog szkolny Bogumiła Byszewska.
5. W konkursie będą brane pod uwagę między innymi:

a) Średnia frekwencja klasy: od 0 -12 punktów (punkty przydzielane po I półroczu oraz za miesiące luty-kwiecień)
Frekwencja na zajęciach
1 miejsce -12pkt
2 miejsce -10pkt
3 miejsce – 8pkt
4 miejsce – 6pkt
5 miejsce – 4 pkt
6 miejsce – 2pkt
b) udział procentowy uczniów z danej klasy w akcjach organizowanych na terenie szkoły:
100% – 12 pkt
91 – 99% – 10 pkt
81 – 90% – 9 pkt
71 – 80% – 8 pkt
61 – 70% – 7 pkt
51 – 60% – 6 pkt
41 – 50% – 5 pkt
31 – 40% – 4 pkt
21 – 30% – 3 pkt
11 – 20% – 2 pkt
1 – 10% – 1 pkt

c) średnia ocen klasy za I półrocze:
4,5 i więcej – 20pkt
4,49 – 4,3 – 15pkt
4,29 – 4,1 – 12pkt
4,09 – 3,9 – 10pkt
3,89 – 3,6 – 8pkt
3,59-3,5 – 6pkt
3,49-3,4 – 4pkt
3,39 i mniej – 2pkt
d) zachowanie na koniec I półrocza:
Każda klasa oceniona będzie podwójnie: za ilość zdobytych punktów pozytywnych przypadających na jedną osobę w klasie i analogicznie za punkty negatywne
I miejsce – 12pkt
II miejsce – 10pkt
III miejsce – 8pkt
IV miejsce – 6pkt
V miejsce – 4pkt
VI miejsce – 2pkt
Punkty za zachowanie przydzielane będą za I półrocze oraz za miesiące luty-maj.
e) Każda dodatkowa inicjatywa, działanie danej klasy ( 0-20pkt)

f) Wyniki w konkursach wewnątrzszkolnych
I miejsce 20 pkt
II miejsce 15 pkt
III miejsce 10 pkt
Udział klasy – 5 pkt
Klasa, która nie angażuje się w dany konkurs nie otrzymuje punktów.
g) Kwestie sporne rozstrzygnie pedagog szkolny biorąc pod uwagę zdanie nauczycieli, którzy nie są wychowawcami.
h) Punkty dodatkowe mogą zostać przyznane przez dyrektora szkoły (0-60pkt lub pracowników szkoły (0-60pkt)

6. Wszelkich informacji na temat konkursów udzielają organizatorzy
7. Nagrodą w konkursie jest wycieczka, spotkanie integracyjne dla całej klasy.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2015 roku.
9. Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonania modyfikacji regulaminu.

Uroczystości pod Krojantami

Dnia 7 września 2014 roku odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna upamiętniającą szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami nieopodal Chojnic.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, w której wziął udział poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej i poczet Gimnazjum im. Wandy Chotomskiej.
Uczniowie byli pod opieką wychowawców – klasy VI p. Laury Turowskiej i klasy III gimnazjum p. Heleny Horst – Gierszewskiej.
Nasza młodzież wykazała się zapałem patriotycznym i dumną postawą godną podziwu!

1 2