WYBORY ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

o

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

W tym roku, już po raz czwarty, organizując  wybory uczestniczyliśmy w projekcie zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą : „Samorządy mają głos”. Projekt realizowany był pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wybory odbyły się 27 września 2017 roku. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej.   Po czwartej godzinie lekcyjnej nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów. Oddano 199 ważnych głosów.  Każdy uczeń miał możliwość wyboru dwóch kandydatów.

A oto wyniki:

Karol Czesak klasa VII – 49 głosów

Zuzanna Janikowska klasa IIg – 41 głosów

Dominik Śliwiński klasa IV – 36 głosów

Marta Manteufell klasa VI – 34 głosy

Szymon Tomczyk klasa V – 26 głosów

Daria Synak klasa IIg – 13 głosów

Zgodnie z regulaminem na najbliższym zebraniu SU, trójki klasowe oraz kandydaci, którzy zdobyli największą ilość głosów wyłonili poprzez głosowanie spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz skarbnika. I tak:

Przewodniczący/a  SU – Zuzanna Janikowska

Z-ca przewodniczącego/ej  – Dominik Śliwiński

Skarbnik – Karol Czesak

Członkowie Zarządu: Marta Manteufell, Szymon Tomczyk i Daria Synak

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania  nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza (po jednej osobie z każdej klasy) oraz Opiekun Samorządu.

Opiekun SU – p.  Aleksandra Cieplińska

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

29  września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Pawłowie  po raz czwarty  obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Była to już 7 edycja tej akcji.

Dzień ten miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Rodzice mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji i pobudziły chęć zdrowej rywalizacji.

Poprzez wspólną zabawę, połączyliśmy się z ludźmi na całym świecie. Pokazaliśmy  zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki.

Z tabliczką mnożenia świetnie poradzili sobie uczniowie klas 3-7 SP oraz klasy gimnazjalne, podczas egzaminów przeprowadzonych w salach lekcyjnych.

W tym roku , dzięki przychylności dyrektor „Bramy Pomorza” – pani Katarzyny  Kołuckiej , ruszyliśmy z naszą zabawą „w teren”. Przygotowaliśmy specjalne stoisko oraz plakaty zachęcające do tego małego egzaminu. Niektórzy dorośli bardzo obawiali się sprawdzenia swojej wiedzy, jednak większość chętnie przyłączyła się do akcji.

Zabawa połączona z nauką bardzo się wszystkim podobała, na 174 egzaminowanych osób aż 151 uzyskało tytuł eksperta.

Koordynator szkolny –p.  Aleksandra Cieplińska

 

 

FINAŁ ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

W dniach 29 i 30  września 2017 roku  uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli oraz rodziców, brali udział w ogólnopolskiej zbiórce  żywności  na terenie marketu Carrefour  w Galerii Brama Pomorza  w ramach akcji „Podziel  się dobrym posiłkiem” .
Udało się zebrać około 110 kg różnego typu produktów spożywczych, które zostaną przekazane na dożywianie uczniów z naszej szkoły.

Wszystkim darczyńcom serdecznie DZIĘKUJEMY!

ZAJĘCIA Z J. ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH

W naszej szkole odbywać się będą zajęcia dla dorosłych
prowadzone przez p. Annę Kozłowską,

we wtorki w godz. 12:05 – 12:50 w sali nr 19

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZAPROSZENIE NA ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI „PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”

indeks

Zapraszamy Rodziców i  nie tylko do zrobienia zakupów w markecie Carrefour w Bramie Pomorza w Lipienicach
oraz zaangażowanie się w zbiórkę żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”.
Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami  i rodzicami wezmą udział w ogólnopolskim programie społecznym, którego celem jest pomoc np. szkołom lub instytucjom zajmującym się dożywianiem dzieci.

Prosimy: przyjdźcie i „PODZIELCIE SIĘ DOBRYM POSIŁKIEM”

Piątek 29.09.2017 w godz: 12:00 do  18:00

Sobota 30.09.2017 w godz: 10:00 do 18:00

Zebrane produkty będą przeznaczone na dożywianie wszystkich dzieci z naszej szkoły.

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

aDrodzy uczniowie!

Już po raz VII na całym świecie obchodzony jest

WMTDAY, czyli Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Naszej szkoły też nie zabraknie w tym wielkim wydarzeniu.

W piątek  – 29.09.2017 – każda osoba będzie miała okazję  zdać egzamin i uzyskać tytuł experta.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Mamy nadzieję, że uczniom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim zainteresowanym
uda się uzyskać Tytuł  Experta Tabliczki Mnożenia.

Informacje o akcji

Szanowni Rodzice!

Nasza szkoła uczestniczy w akcji „VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1  godzinie.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym, na terenie naszej szkoły oraz na terenie „Bramy Pomorza” w Lipienicach.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynator lokalny:
Aleksandra Cieplińska

Dyrektor:
Maciej Jakubowski

 

„Zielona Szkoła” w Chocińskim Młynie

o35
W dniach 18-19 września 2017 roku uczniowie klasy 4, 5 i 6  (28 osób) realizowali program nauczania w formie wyjazdu zwanym  „Zieloną Szkołą”  w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Podczas pierwszego dnia pobytu mieli okazję wziąć udział w zajęciach na temat różnorodności ptaków na naszych terenach, poza tym z wielkim zaangażowaniem wykonali  zdobienie ekologicznej bawełnianej torby, którą mogli zabrać ze sobą do domu. Wieczorne ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewanie piosenek pozwoliło jeszcze bardziej wszystkim się zintegrować.

W ciągu drugiego dnia, który przywitał nas pięknym słońcem, uczniowie wzięli udział w rowerowej wycieczce nad jezioro do miejscowości Małe  Swornegacie, gdzie pracując w grupach wykonywali doświadczenia, na podstawie których określili potem czystość wody.

Wszyscy powrócili ze wspaniałymi wrażeniami.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły

na pierwsze zebranie w bieżącym roku szkolnym, które odbędzie się według następującego harmonogramu:

19.09.2017 o godz. 15:00 dla klasy „0”

21.09.2017 o godz. 15:30 dla klas I-III, następnie zebranie ogólne o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej,

po którym nastąpi spotkanie rodziców uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum.

Komunikat

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż w ramach ,,Rządowego programu udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2017 r.” w przypadku przyznania rodzinom zasiłku celowego w związku z nawałnicami, które spowodowały znaczne szkody w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolnych, istnieje
możliwość przyznania:
I. Zasiłku losowego na cele edukacyjne w formie świadczenia pieniężnego dla dzieci realizujących w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do wszystkich typów szkół, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi odpowiednio :
a) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego na podst. art. 40 ustawy z dnia 72 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) w wysokości do 3.000 zł,
b) 1.000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3,000 zł.

W celu otrzymania w/w pomocy konieczne jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna
prawnego dziecka/pełnoletniego ucznia ( wzór oświadczenia dostępny w szkołach Gminy
Chojnice, w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600
Chojnice oraz na stronie internetowej bip.gminachojnice.com.pl). Oświadczenia o wyrażeniu
zgody należy składać w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach – pok. 308 lub w biurze
podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a,89 – 600 Chojnice w terminie
do dnia 23.09.2017 r.

II. Oprócz w/w pomocy finansowej dla rodzin, których wysokość zasiłku celowego przekroczyła 3.000 zł, istnieje możliwość wyboru pomocy w następujących formach:
1) wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do wszystkich typów szkół, z wyłączeniem szkół dla dorosłych
lub
2) zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – ędukacyjnych dla:
– dzieci realizujących w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne;
– uczniów uczęszczających w roku szkolnym 201 7/2018 do klas I-III szkoły podstawowej
oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
– uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do wszystkich typów szkół,
z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadających orzeczenię o potrzebie kształcenia
specjalnego, o których mowa w art, 71b ust. 3 ustawy z dnia września 1991 r. o systemie
oświaty lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 t
949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 3 12 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z2017 r. poz. 60 i 949).
Wnioski, w celu uzyskania pomocy z pkt II należy składać do dnia 23.09.2017 r.
w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach – pok. 308 lub w biurze podawczym Urzędu
Gminy w Chojnicach ( wzór wniosku dostępny w szkołach Gminy Chojnice, w Gminnym
Zespole Oświaty w Chojnicach oraz na stronie internetowej bip.gminachojnice.com.p1).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach,
te|. 523972246 wew.342 -Katarzyna Porębska.

 

Wójt Gminy Chojnice
(-) Zbigniew Szczepański

 

Załączniki do pobrania:

OŚWIADCZENIE o stratach poniesionych w 2017r. w wyniku wystąpienia żywiołu

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przyznanie zasiłku losowego

WNIOSEK o udzielenie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno – edukacyjnego lub zajec opiekuńczych

 

 

UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY prace do 29.09.2017

„MOJE WAKACJE W OBIEKTYWIE”

I Cele konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie
 2. Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań i popularyzacja   fotografii wśród uczniów,

– propagowanie fotografii, jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

– kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zdolności  artystycznych,

– dostrzeżenia piękna przyrody,

– rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 1. Temat konkursu „Moje wakacje w obiektywie” – fotografia z tegorocznych wakacji letnich (krajobraz, element architektury, sposób spędzania wolnego czasu itd.).

II Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Pawłowie.
 2. Czas trwania konkursu: 04.09.2017 – 29.09.2017r
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 5. a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiuje fotografii stworzonej przez inną osobę,
 6. b) nie narusza praw autorskich  osób trzecich,
 7. c) zdjęcie nie było wcześniej publikowane,
 8. c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację.
 9. d) każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 fotografię.
 10. e) fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe lub czarno-białe, wydrukowane w wymiarze co najmniej 13×18 do 15×21.
 11. f) niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp.
 12. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić ( w sposób, który nie zniszczy fotografii)
 13. a) imię i nazwisko autora oraz klasę,
 14. b) tytuł pracy,
 15. c) historię wykonania zdjęcia (miejsce, data).
 16. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio pani Aleksandrze Cieplińskiej
 17. Termin składania prac upływa: 29.09.2017r (piątek)
 18. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej na szkolnej gazetce.

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Kryteria oceniania:
  • zgodność z tematem konkursu
  • pomysł i idea (liczy się pomysł)
  • poziom artystyczny fotografii
 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 2. Prace konkursowe będą również oceniane przez uczniów naszej szkoły.
 3. Każdy uczeń będzie mógł oddać jeden głos na 1 wybraną pracę ( w czasie trwania wystawy konkursowej)
 4. Autorzy trzech prac z największą ilością głosów otrzymają nagrody i dyplomy.

IV Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika (ustawa o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002r nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) – dane uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

Organizator – p.  Aleksandra Cieplińska

cccc