ZAPRASZAMY NA KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH

UWAGA!

Dnia 20 listopada 2014 roku w naszej szkole, podczas zebrania z rodzicami, odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów uczęszczających na zajęcia kółka rękodzieła.
Dochód ze sprzedaży ozdób bożonarodzeniowych zostanie przeznaczony na zakup materiałów, które wykorzystane zostaną podczas zajęć kółka w II półroczu. Unikalne dekoracje, stworzone z ogromnym zaangażowaniem naszych uczniów, pozwolą umilić zbliżający się czas Bożego Narodzenia.

Serdecznie zapraszamy!

CAM00093 CAM00095 CAM00077

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI I ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

16 listopada obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
„TOLERANCJA TO SZACUNEK DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI, ICH MYŚLI I OPINII ORAZ SPOSOBU ŻYCIA”.
Zgodnie z intencjami UNESCO, ma to być czas refleksji nad naszymi postawami wobec innych. Tolerancja to jedna z podstawowych cech społeczeństw demokratycznych. Po łacinie oznacza zrozumienie dla odmienności czy poszanowanie cudzych poglądów, nawet wtedy, kiedy są sprzeczne z naszymi. Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Według jej zapisów tolerancja to:
-    respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
-    uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
-    umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
-    docenianie rozmaitości kultur;
-    otwarcie na cudze myśli i filozofię;
-    ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
-    uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

21 listopada obchodzony jest dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków i pozytywnych emocji, czyli „ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ”

W naszej szkole obchody tych dni będą miały miejsce przez cały tydzień od 17.11 do 21.11 pod hasłem
„Szanuj kolegę swego jak siebie samego – tolerancyjny, nie znaczy obojętny”.
17.11.2014 – prosimy o ubiór w różnych jaskrawych kolorach

18.11.2014 – ogłaszamy konkurs na życzliwe pozdrowienia i życzenia
„ŻYCZLIWOŚĆ JEST PRAGNIENIEM SZCZĘŚCIA DRUGICH”
Prosimy uczniów o przygotowanie kartek z życzliwym pozdrowieniem, podziękowaniem (podpisują się na tej kartce – imię, nazwisko, klasa). Ważne, aby kartka była estetyczna a treść przemyślana). Wychowawcy zbierają kartki i przekazują opiekunowi SU do 20.11.2014 (czwartek). Kartki zostaną wyeksponowane na drzewku życzliwości i pozdrowień w szkole.
AUTORZY NAJCIEKAWSZYCH POZDROWIEŃ ZOSTANĄ NAGRODZENI PKT. DODATNIMI Z ZACHOWANIA. ( oceniać będzie pedagog szkolny)

19.11. 2014 – każdy uczeń przygotowuje kolorowy prostokątny pasek papieru o wymiarach 20cm x 3cm z wypisanym swoim imieniem

20.11. 2014 – tworzymy łańcuch tolerancji i życzliwości z karteczek, na których były umieszczone nasze imiona.

21.11. 2014 – tworzymy „drzewko życzliwości” , na którym będą umieszczone życzenia i pozdrowienia.

Akcja z każdego dnia zostanie brana pod uwagę w konkursie na „ Zgraną i wzorową klasę”

PCK – Dzień Walki z Głodem

1

Wolontariusze Szkolnego Koła PCK: Łukasz Gałązka, Dawid Pierszewski,
Anita Kiedrowska.

Co 7 osoba na świecie jest niedożywiona. Oznacza to, że prawie bilion ludzi na świecie cierpi z powodu głodu, a ponad połowa z nich to kobiety i dzieci.
W 1947 Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) ogłosiła 16 października Światowym Dniem Walki z Głodem. W tym dniu na całym świecie zbierane są fundusze na programy dożywiania.
Polski Czerwony Krzyż od 11 lat prowadzi ogólnopolską Kampanię Walki z Głodem. Celem naszej kampanii jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale przede wszystkim edukacja społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Co roku w całym kraju odbywają się happeningi, konkursy, zbiórki żywności w marketach, kwesty uliczne na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach.

Dnia 16 października 2014 roku w naszej szkole był obchodzony Dzień Walki z Głodem w ramach akcji „Przynieś drugą kanapkę”. Szkolne Koło PCK pod opieką p. Laury Turowskiej przygotowało kanapki dla każdego, kto był głodny. Produkty spożywcze zostały zakupione przez Szkolne Koło PCK i Radę Rodziców. Wolontariusze przygotowali ponad 200 kanapek, które znikały z tac w oka mgnieniu.
Mamy tylko nadzieję, że w naszej szkole, tego dnia, nikt nie był głodny.

2 3 4 5 6 7 8

DZIEŃ CZARNEGO KOLORU

Dnia 31 października 2014 w naszej szkole królował kolor czarny. Uczniowie wybrali ten właśnie kolor, jako dominujący w ubiorze w ostatnim dniu listopada. Kolor CZARNY to symbol władzy, mocy, trwałości i wytrzymałości, inteligencji, elegancji, ale także zła, na zachodzie symbol żalu, dodaje powagi, wywołując przy tym silne emocje.
Nasi uczniowie jak zwykle byli bardzo zaangażowani w akcję organizowaną przez nich samych, czyli przez Samorząd Uczniowski.

Aleksandra Cieplińska – opiekun SU

Konkurs kuratoryjny z matematyki

Dnia 29 października 2014 roku przeprowadzono szkolny etap kuratoryjnego konkursu z matematyki dla uczniów gimnazjum. Nad poprawnym przeprowadzeniem konkursu czuwała komisja w składzie: panie Zofia Januszewska- Janta, Marzena Gierszewska i Aleksandra Cieplińska.
Do pierwszego etapu przystąpili:
Paweł Pobłocki – uzyskał 13/20 pkt= 65%
Joanna Szewa – uzyskała 12/20pkt= 60%
Łukasz Gałązka – uzyskał 10/20pkt= 50%.
Do etapu rejonowego Pawłowi zabrakło bardzo niewiele- tylko 1 punktu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Prace konkursowe sprawdziła p. Aleksandra Cieplińska.