ZEBRANIE Z RODZICAMI

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły na kolejne zebranie,
które odbędzie się

16 listopada 2017 roku o godz. 16:30

Rodzice proszeni są o przychodzenie na spotkanie z wychowawcami do klas.

TO BYŁO ICH WSPÓLNE ŚWIĘTO

13 października 2017 roku podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa w Pawłowie przyjęła w szeregi swoich uczniów szesnastu pierwszoklasistów.

Dyrektor Maciej Jakubowski podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odebrał ślubowanie dzieci z klasy pierwszej i pasował ich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie. Uczniowie zadeklarowali, że będą „uczyć się bardzo pilnie, dbać o dobre imię szkoły i swojego domu rodzinnego”, a także żyć i pracować dla dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzice, nauczyciele i starsi koledzy, którzy byli świadkami tej uroczystości, z pewnością będą wspierać ich w dotrzymaniu złożonej obietnicy.

gwNa zdjęciu:
Od góry z lewej: Kinga Loll, Jakub Żywicki, Michał Gierszewski, Mateusz Zalewski, Tymoteusz Domeracki, Weronika Kosikowska, Karol Konkolewski, Cezary Wasiłek, Filip Włoch, Jan Kulkowski, Marta Zabrocka, Radosław Śliwiński, Patryk Śliwiński, Jakub Borowski, Oliwier Ropela i Franciszek Makieła wraz z wychowawczynią Grażyną Werrą

Poniżej zdjęcia z uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który przygotowały panie polonistki p. Agnieszka Głyżewska i p. Alicja Hatta:

WYBORY ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

o

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

W tym roku, już po raz czwarty, organizując  wybory uczestniczyliśmy w projekcie zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą : „Samorządy mają głos”. Projekt realizowany był pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wybory odbyły się 27 września 2017 roku. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej.   Po czwartej godzinie lekcyjnej nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów. Oddano 199 ważnych głosów.  Każdy uczeń miał możliwość wyboru dwóch kandydatów.

A oto wyniki:

Karol Czesak klasa VII – 49 głosów

Zuzanna Janikowska klasa IIg – 41 głosów

Dominik Śliwiński klasa IV – 36 głosów

Marta Manteufell klasa VI – 34 głosy

Szymon Tomczyk klasa V – 26 głosów

Daria Synak klasa IIg – 13 głosów

Zgodnie z regulaminem na najbliższym zebraniu SU, trójki klasowe oraz kandydaci, którzy zdobyli największą ilość głosów wyłonili poprzez głosowanie spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz skarbnika. I tak:

Przewodniczący/a  SU – Zuzanna Janikowska

Z-ca przewodniczącego/ej  – Dominik Śliwiński

Skarbnik – Karol Czesak

Członkowie Zarządu: Marta Manteufell, Szymon Tomczyk i Daria Synak

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania  nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza (po jednej osobie z każdej klasy) oraz Opiekun Samorządu.

Opiekun SU – p.  Aleksandra Cieplińska

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

29  września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Pawłowie  po raz czwarty  obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Była to już 7 edycja tej akcji.

Dzień ten miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Rodzice mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji i pobudziły chęć zdrowej rywalizacji.

Poprzez wspólną zabawę, połączyliśmy się z ludźmi na całym świecie. Pokazaliśmy  zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki.

Z tabliczką mnożenia świetnie poradzili sobie uczniowie klas 3-7 SP oraz klasy gimnazjalne, podczas egzaminów przeprowadzonych w salach lekcyjnych.

W tym roku , dzięki przychylności dyrektor „Bramy Pomorza” – pani Katarzyny  Kołuckiej , ruszyliśmy z naszą zabawą „w teren”. Przygotowaliśmy specjalne stoisko oraz plakaty zachęcające do tego małego egzaminu. Niektórzy dorośli bardzo obawiali się sprawdzenia swojej wiedzy, jednak większość chętnie przyłączyła się do akcji.

Zabawa połączona z nauką bardzo się wszystkim podobała, na 174 egzaminowanych osób aż 151 uzyskało tytuł eksperta.

Koordynator szkolny –p.  Aleksandra Cieplińska

 

 

FINAŁ ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

W dniach 29 i 30  września 2017 roku  uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli oraz rodziców, brali udział w ogólnopolskiej zbiórce  żywności  na terenie marketu Carrefour  w Galerii Brama Pomorza  w ramach akcji „Podziel  się dobrym posiłkiem” .
Udało się zebrać około 110 kg różnego typu produktów spożywczych, które zostaną przekazane na dożywianie uczniów z naszej szkoły.

Wszystkim darczyńcom serdecznie DZIĘKUJEMY!

ZAJĘCIA Z J. ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH

W naszej szkole odbywać się będą zajęcia dla dorosłych
prowadzone przez p. Annę Kozłowską,

we wtorki w godz. 12:05 – 12:50 w sali nr 19

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZAPROSZENIE NA ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI „PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”

indeks

Zapraszamy Rodziców i  nie tylko do zrobienia zakupów w markecie Carrefour w Bramie Pomorza w Lipienicach
oraz zaangażowanie się w zbiórkę żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”.
Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami  i rodzicami wezmą udział w ogólnopolskim programie społecznym, którego celem jest pomoc np. szkołom lub instytucjom zajmującym się dożywianiem dzieci.

Prosimy: przyjdźcie i „PODZIELCIE SIĘ DOBRYM POSIŁKIEM”

Piątek 29.09.2017 w godz: 12:00 do  18:00

Sobota 30.09.2017 w godz: 10:00 do 18:00

Zebrane produkty będą przeznaczone na dożywianie wszystkich dzieci z naszej szkoły.

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

aDrodzy uczniowie!

Już po raz VII na całym świecie obchodzony jest

WMTDAY, czyli Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Naszej szkoły też nie zabraknie w tym wielkim wydarzeniu.

W piątek  – 29.09.2017 – każda osoba będzie miała okazję  zdać egzamin i uzyskać tytuł experta.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Mamy nadzieję, że uczniom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim zainteresowanym
uda się uzyskać Tytuł  Experta Tabliczki Mnożenia.

Informacje o akcji

Szanowni Rodzice!

Nasza szkoła uczestniczy w akcji „VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1  godzinie.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym, na terenie naszej szkoły oraz na terenie „Bramy Pomorza” w Lipienicach.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynator lokalny:
Aleksandra Cieplińska

Dyrektor:
Maciej Jakubowski

 

„Zielona Szkoła” w Chocińskim Młynie

o35
W dniach 18-19 września 2017 roku uczniowie klasy 4, 5 i 6  (28 osób) realizowali program nauczania w formie wyjazdu zwanym  „Zieloną Szkołą”  w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Podczas pierwszego dnia pobytu mieli okazję wziąć udział w zajęciach na temat różnorodności ptaków na naszych terenach, poza tym z wielkim zaangażowaniem wykonali  zdobienie ekologicznej bawełnianej torby, którą mogli zabrać ze sobą do domu. Wieczorne ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewanie piosenek pozwoliło jeszcze bardziej wszystkim się zintegrować.

W ciągu drugiego dnia, który przywitał nas pięknym słońcem, uczniowie wzięli udział w rowerowej wycieczce nad jezioro do miejscowości Małe  Swornegacie, gdzie pracując w grupach wykonywali doświadczenia, na podstawie których określili potem czystość wody.

Wszyscy powrócili ze wspaniałymi wrażeniami.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły

na pierwsze zebranie w bieżącym roku szkolnym, które odbędzie się według następującego harmonogramu:

19.09.2017 o godz. 15:00 dla klasy „0”

21.09.2017 o godz. 15:30 dla klas I-III, następnie zebranie ogólne o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej,

po którym nastąpi spotkanie rodziców uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum.

cccc